בית חב"ד ברקת שלי

רח’ התאנה ברקת

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

משנת חייו ופועלו

לפרוק את החבילות

קטע ממכתב הרבי מליובאוויטש (בעיבוד קל) על האורות הרוחניים שהושגו אצל כל יהודי בחגי חודש תשרי, ועל הצורך לנצלם למהלך כל השנה כולה

פרישה מוקדמת

יש להשתדל ככל האפשרי לדחות היציאה לפנסיה לעוד כמה זמן, על מאמר חכמינו זכרונם לברכה בגודל ענין המלאכה ושלילת הבטלה – כותב הרבי מליובאוויטש למי שעמדה לצאת לפנסיה בתוך שלוש שנים

בתי הרפואה

..אין דעתי נוחה מה שה'עולם' קוראים לבתי אישפוז כאלה "בתי חולים" רחמנא ליצלן, שהרי תכלית בתים אלה היא לרפא אותם רפואה שלימה על ידי רופאים שהם שליחי "רופא כל בשר ומפליא לעשות"..

כוחות מלמעלה

מצוות מסוימות הקשות לביצוע באופן בלתי רגיל, פירוש הדבר הוא רק שלאותו אדם הוענקו כוחות לא רגילים להתגבר אפילו על קשיים לא רגילים. לפיכך, בניתוח הסופי, זה במידה רבה עניין של הרצון האישי והנחישות של האדם • הרבי כותב

מפחד ממישהו?

עצת הרבי מליובאוויטש במכתבו לבעל ואישה שסבלו מפחדים שונים. • מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'

גובה המשכורת משפיע על מצב הרוח?

מכתב מיוחד מאת הרבי מליובאוויטש ליהודי שמצב רוחו היה שפוף בשל המשכורת הזעומה שלו • מוגש באדיבות ע"י מכון 'אור החסידות' במסגרת מדור "הרבי כותב" – אגרותיו של הרבי מליובאוויטש

כל יהודי, מאמין!

הדבר החשוב הוא מה שאדם הינו בפועל, ולא מה שאומרים עליו. וכשמדובר ביהודי, למרות שהוא מגדיר את עצמו כ"לא-מאמין", כל יהודי, ללא יוצא מן הכלל, עמוק בלבו ובמצפונו, מאמין בהשם, בורא העולם ומנהיגו

אפשרויותיה של מזכירה

אשרי חלקה שנסתדרה באופן שיכולה לפעול בהחזקת היהדות והפצתה, וזהו הדרך והצנור והכלי לקבלת ברכות השם יתברך בהמצטרך גם בענינים הפרטים שלה, של בעלה ושל כל המשפחה שלה שיחיו

אתה עמדי

..כל יהודי הן אשה והן איש צריכים להיות חזקים בבטחון בקדוש ברוך הוא, וכיון שכל יהודי מאמין באמונה שלימה שהקדוש ברוך הינו שליט העולם, כך הוא ברוך הוא הינו גם שליט על החיים של כל יהודי..

אחדות ובסיס המשפחה

פירוש הדבר, שהבית היהודי צריך להיות מבוסס כולו על יסודות התורה והמצוות, וחדור רוח "קבלת העול" והשמחה של מצוה במידה כזו שהדבר יורגש גם בהתנהגות שמחוץ לבית, ברחוב ובכל הסביבה.