בית חב"ד ברקת שלי

רח’ התאנה ברקת

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

הרבי מליובאוויטש

לפרוק את החבילות

קטע ממכתב הרבי מליובאוויטש (בעיבוד קל) על האורות הרוחניים שהושגו אצל כל יהודי בחגי חודש תשרי, ועל הצורך לנצלם למהלך כל השנה כולה

מה מיוחד בסוכות?

השמחה היא הרעיון המרכזי של כל החגים, ובעצם, של עבודת השם שלנו בכל יום, בהתאם לכלל "עבדו את ה' בשמחה", מדוע אם כן נבחר דווקא סוכות לשמחה מיוחדת, עד כדי כך שהוא מוגדר כ"זמן שמחתנו"? • הרבי כותב

קודם אמונה; אחר כך שכל

אני מקווה שתנצל את הכוחות שלך במידה מלאה, ברוח של הקהל… תוך הדגשה על "כל דברי התורה הזאת", ללא הבחנה בין מה-שמכונה מצוות 'הגיוניות' למה-שמכונה "חוקים" • הרבי כותב

תכלה שנה וקללותיה

במענה למכתבה מיום הבהיר ח״י אלול. בעת רצון יזכירו אותה ואת כל אלה שכותבת אודותם על הציון הקדוש של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה

האם כל הדתיים מושלמים?

מכתב מהרבי מליובאוויטש לנערות דתיות שלאחר צאתם מברית המועצות ביקרו במחנה-קיץ בארצות הברית, ונשאלו שאלה מאתגרת..

מרכז רפואי – כי מטרתו לרפא

מכתב מהרבי מליובאוויטש לפרופסור מ. שני – מנהל המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל השומר – על החילוק בין "בית חולים" ל"בית רפואה

קדושת חיי הנישואין

אחת הסיבות לכך שהעם היהודי היה מסוגל לשרוד אחרי העבדות שלו במצרים בתור עם נבדל, היתה הקדושה של חיי הנישואין שלהם והחינוך של ילדיהם בדרך השם • הרבי כותב

דוחק זמני בפרנסה

בימים אלו אשר רבים נמצאים בחל"ת וחויים קשיים בפרנסת בני ביתם, הנה קטע ממכתב מהרבי מליובאוויטש ליהודי שחווה קושי מסויים בפרנסתו כיצד עליו להתייחס למצב זמני זה..

חיזוק הביטחון

נדמה שמישהו יכול להזיק לך? דמיונות! מכתב עידוד מהרבי מליובאוויטש על הצורך בחיזוק הבטחון שהשם יתברך מנהיג את האדם באופן פרטי..

אינך בודד

מכתב מהרבי מליובאוויטש לאחר הסתלקות חמיו הרבי יוסף יצחק, לחסיד שחש בדידות וחלישות בעבודת הקודש: חסיד אינו בודד, הרבי איתו!