בית חב"ד ברקת שלי

רח’ התאנה ברקת

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

מאמרי הגות ומחשבה

שיבנה בית המקדש

נוהגים ללמוד בימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב את ההלכות הקשורות לבית המקדש וצורתו מתוך התנ"ך ומאמרי חז"ל משום שכל העוסק בתורת בית המקדש נחשב לו כאילו בנה את בית המקדש ממש • הלכות בית הבחירה לימי בין המצרים

הזמן להוולד מחדש

ככל שאנו מתקרבים לתשעה באב, הופך נושא הגאולה וביאת המשיח לשיחת היום. אבל בעצם, למה זה חשוב לנו המשיח? • בואו נלמד על "לידה מחדש" שלא הכרנו..

לשנוא את השנאה

לפעמים יהודי שונא את חברו בלי שום סיבה אמיתית • לשמור על ממונו וכבודו של חברו כמו על זה של עצמו, ולסייעו בכל הנדרש לו בממונו בגופו ובנפשו

כך נבנה את בית המקדש

שוב מגיעים אנו לימי "בין המצרים". עוד שנה מצטרפת לשנות הגלות הרבות, והשאלה הנשאלת היא: איך ומה עלינו לעשות כדי לצאת מגלות ארוכה ומתמשכת זו? מה עוד צריכים אנו לעשות כדי ששנה זו תהיה השנה האחרונה לגלות וראשונה לגאולה?!

לנחם את בן המלך

כשאדם מנחם את חברו, הרי הוא אינו מסוגל להושיעו מן הצרה, ולכן, לפחות מנסה לעודדו ולהפיג צערו. אך בורא העולם? מה טעם יש בנחמתו, הרי יכול הוא פשוט להוציא אותנו מן הגלות לגאולה?

לא דובדבן אלא צורך חיוני

בעיצומם של ימי קיץ בהירים, כשהעולם כולו יוצא לנפוש ולבלות, היהדות באה ומזכירה שאנחנו בגלות, אבלים וכואבים על חורבן בית-מקדשנו

מי אנחנו באמת?

רק כאשר זוכרים וחוֹוים היטב את הגלות יודעים מהי מהותו האמיתית של העם היהודי ומה הייעוד הגדול הצפוי לו