בית חב"ד ברקת שלי

רח’ התאנה ברקת

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

הגות ומחשבה

האירוע ששינה את העולם

היותנו "עם-סגולה". אין כאן התנשאות, חלילה, אלא מחוייבות עמוקה לערכים, לקדושה ולרוחניות. זו תביעה מעצמנו והכרה בתפקיד הגדול וכבד-המשקל המוטל עלינו.

לשמור על המקור

חג מתן תורה שאנו מתכוננים לבואו, מחזיר אותנו למעמד הר סיני, ולסיפור הידוע של ’ריב ההרים’. חכמינו ז"ל מדגישים, שהתורה ניתנה לנו על ההר הנמוך והשפל ביותר, מדוע?

כל האחריות – על הילדים!

על גודל חשיבות החינוך היהודי האמיתי, בעיקר בשנות הילדות הראשונות המטביעות את חותמן על הילדים הצעירים ומבטיחות את המשך קיומו של עם ישראל

עם של "אסטרונאוטים"

הנשמה, שהיא כל כך רחוקה מבסיס האם… מקיימת קשר הדוק עם הקדוש ברוך הוא בקן השילוח, על ידי הפקודות של התורה והמצוות, המדריכות את האדם כיצד להנהיג את החללית (-הגוף) וכיצד להתמצא בכוכב הרחוק ובתנאיו המיוחדים.

הדרך השלישית • חלק א'

החודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים • תורה משולשת שניתנה לעם משולש בחודש השלישי ביום השלישי ואפילו ע"י שלישי… וכל זה יצא ב"פוקס"? • הדרך השלישית

הדרך השלישית • חלק ב'

המשך הרצאתו המרתקת של הרב יחזקאל סופר לחג השבועות בנושא: "התורה המשולשת" – הדעת והאמונה נפגשים במשיח

ללמוד כדי להיות יהודים

לפני כ-3300 שנה, בחג-השבועות הראשון לאחר היציאה ממצרים, הטיל הקב"ה על העם היהודי תפקיד נכבד וכבד – להיות "ממלכת כוהנים". הוא הטיל עלינו להיות הפנס של העולם…

חג של יום אחד?

חג השבועות זהו בעצם הזמן בו נוצר עם ישראל. זהו היום בו דרכו רגלינו בשערי ה'בקו"ם האלוקי', ובאנו בברית אמונית נצחית עם הבורא

נעשה ונשמע

כל אשר דבר ה’ נעשה ונשמע’ אמרו אז בני ישראל. ’נעשה ונשמע’ נאמר גם אנו בחג השבועות. רק בבקשה, שימו לב לא לבלבל בין ’נעשה ונשמע’ לבין ’תסמונת נעשה ונשמע’.

להתעלות ולהתאחד באמת

בכל תאריך חוזר על עצמו במובן מסוים מה שאירע ביום זה בעבר ואף ניתן לחוות זאת. בימים אלה ניתנת לנו אפוא ההזדמנות לחדש את האחדות בינינו