בית חב"ד ברקת שלי

רח’ התאנה ברקת

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

מה ואיך בחנוכה?

מסיבות חנוכה הן דבר נפוץ. כולנו אוהבים את החג הזה חג האור - חג החנוכה. אך מעבר למסיבות מה ואיך באמת חוגגים את החג? הברכות, ההלכות וההסברים - בכתבה המלאה.

 למה חנוכה

הנס
היוונים, שהשתלטו על ארץ-ישראל, התנהגו ככובשים נדיבים והציעו ליהודים זכויות אוטונומיות וחופש לנהל את חייהם כרצונם. הם "רק" דרשו מהיהודים להמיר את תורת ישראל וחוקיה בתרבות-הגוף ובנורמות-החיים של יוון.
משפחת מתתיהו החשמונאי הבינה היטב, כי בכך מבקש אנטיוכוס מלך יוון להביא לחיסולו של העם היהודי "מבלי לירות אפילו ירייה אחת". כך פרץ מרד החשמונאים נגד הצבא היווני האדיר.

והבלתי-ייאמן קרה: המעטים, החלשים, ניצחו את הרבים, הגיבורים, והיוונים גורשו מן הארץ ; הרוח גברה על החומר.

אולם כאשר טיהרו ההשמונאים את בית- המקדש ורצו לחדש את עבודתו, התברר, כי היוונים פתהו את כל כדי השמן הטהור, שבו היו מדליקים את המנורה, וטימאוהו בידיהם, ובשמן טמא אין להדליק את המנורה.
בנס, נמצא פך שמן שנותר חתום בחותמו של הכהן הגדול ושבו לא נגעו היוונים.
אך בפך-שמן זה היתה כמות שהספיקה ליום אחד בלבד. ואז אירע הנס הגדול. המנורה הודלקה – והשמן לא תמן שמונה ימים דלקה המנורה עד שהובא שמן חדש, טהור.

את נס חנוכה אנו חוגגים עד היום הזה ומציינים אותו באחת המצוות החשובות של חנוכה – הדלקת נרות בכל ערב מערבי החג, מתוך הלל ושמחה והודיה לבורא-העולם. מכיוון ששם החג הוא חנוכה – מלשון חינוך, יש לחנך את הילדים להדליק נרות בהדרם.

מאכלי החג
בנוסף להדלקת הנרות זכר לנס פה השמן נוהגים להרבות בחנוכה במאכלים מטוגנים בשמן, כמו לביבות וסופגניות. כמו כן נוהגים לאכול מאכלי-חלב, זכר לסיפור ההצלה על ידי יהודית בת יוחנן כהן-גדול.

דמי חנוכה
בכל אחד מימי החנוכה נוהגים לחלק דמי חנוכה. הטעם לזה: בחנוכה אנו מציינים את התחדשות התורה, לאחר שהיוונים רצו "להשכיחם תורתך", וילד המתחיל ללמוד, נותנים לו מתנות… בנר הרביעי או החמישי נוהגים להכפיל את הסכום.

משחק הסביבון
מקורו של משחק הסביבון קשור אף הוא בלימוד תורה של ילדי ישראל: כשאסרו היוונים ללמוד תורה היו הילדים עוברים על החוק ולומדים, וכאשר הייתה מגיעה ה"ביקורת" הוציאו את הסביבון, שעל ארבעת דפנותיו היו חרותים האותיות נ.ג.ה.ש. (ראשי-תיבות: נשיא גדול היה שמעון), ושיחקו. כיום נוהגים לשייך לאותיות אלו ראשי תיבות נוספים כמו: נס גדול היה פה (בארץ ישראל) או נס גדול היה שם (בחו"ל).

 הלכות חנוכה

מי מדליק נרות חנוכה?
נוהגים שכל בני הבית מדליקים נרות חנוכה.
נשים אף הן חייבות במצוות נר חנוכה לפי שאף הן היו באותו הנס, ואף גם הנס עצמו נעשה על ידי אישה, אלא שנהגו שאישה יוצאת ידי חובה על ידי בעלה, וכן הבנות לא מדליקות בפני עצמן.

מתי מדליקים את הנרות?
יש שנהגו להדליק לאחר השקיעה ויש שנהגו אחר צאת הכוכבים. מנהג חב"ד אחר שקיעת השמש, בין מנחה לערבית.
אם לא התאפשר להדליק בזמן, ניתן לקיים את המצוה כל זמן שבני הבית-ערים.

על הנרות לדלוק לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם.
נהגו הנשים שכל זמן שהנרות דולקים (דהיינו, לפחות כחצי שעה מההדלקה), שלא לעשות מלאכה, וזאת כדי שלא יסיחו את דעתן מהנס, עושין הן אותו שעה כיו"ט.

מתי הוא זמן ההדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת?
ביום שישי מובן שיש להדליק את נרות החנוכה לפני הדלקת נרות שבת.
היות ומדליקים מוקדם מהרגיל, יש להוסיף כמות שמן שהנרות יספיקו לדלוק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. (לאחר כניסת השבת, אסור להזיז את החנוכיה ממקומה, ואם הניח מערב שבת ספר קודש על הכסא שעליו הנרות מותר יהיה לטלטל את הכסא לצד לאחר שיכבו הנרות.

במוצאי שבת, מדליקים נרות רק לאחר צאת השבת ולאחר הבדלה (בבית הכנסת, משום פרסום הנס, מדליקים לפני הבדלה).

 

היכן מניחים את החנוכיה?
מצוה להדליק בפתח רשות הרבים, משום פרסום הנס.
בחב"ד נוהגים להדליק על פתח החדר ולא על פתח החלון.

נוהגים להעמיד את החנוכיה מצד שמאל של פתח החדר, משום שבכך המזוזה תמצא בימין ונר החנוכה משמאל, נמצא האדם מסובב במצוות.

כמה נרות מדליקים ובאיזה סדר?
בלילה הראשון מדליקם נר אחד, בלילה השני מדליקים שנים וכך מוסיפים והולכים עד ללילה השמיני בו מדליקים שמונה נרות.
את הנרות קובעים בצד הימני של החנוכיה ומדליקים קודם את הנר הנוסף (הנר השמאלי) ולאחר מכן את הנרות הקודמים לו.

חוץ מנרות אלו מדליקים בכל לילה נר נוסף הנקרא 'שמש', אותו יש לקבוע באופן כזה שיבלוט מיתר נרות החנוכה כדי להדגש שאנו נהנים לאורו של השמש בלבד (ולא מאורם של יתר הנרות).

 

באיזו חנוכיה נדליק נרות?
ניתן להדליק בכל חנוכיה העשויה בכל חומר שהוא. צריך רק להקפיד, שיהיו נרותיה בגובה אחיד ובשורה אחת, וכן שיהיו הנרות מובדלים זה מזה, ולא יראו כאבוקה אחת.

במה מדליקים נרות?
המהדרים מדליקים את הנרות בפתיליות העשויות מצמר גפן הטבולות בשמן זית, שמן זה אורו צלול, ובו היו מדליקים את מנורת המקדש, אולם מותר להשתמש גם בשמנים אחרים או בנרות.

אלו ברכות מברכים לפני הדלקת נרות החנוכה?

1. ברוך אתה ה' א-לוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו להדליק נר חנוכה.

2. ברוך אתה ה' א-לוקינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

3. ברוך אתה ה' א-לוקינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

ביתר לילות החג אומרים רק את שתי הברכות הראשונות (ללא ברכת 'שהחינו').

לאחר מכן שרים 'הנרות הללו' :
הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות, ועל הניסים, ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על-ידי כהניך הקדושים. וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך.

ושאר שירי חנוכה כמו: 'מעוז צור' ו'יוונים יוונים'.

מערכת האתר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

השאירו תגובה