בית חב"ד ברקת שלי

רח’ התאנה ברקת

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

שטר ותנאים

התנאים נערכים בין בני הזוג, בו שני הצדדים מתחייבים לקבל על עצמם מספר תנאים הקשורים ליחס בין החתן והכלה ולנישואיהם

התנאים כוללים בין היתר את התאריך שבו לכל המאוחר תתקיים החתונה ואת ההתחייבות הכספית של כל אחד מן הצדדים לטובת בני הזוג. במקרה של הפרת התנאים (ביטול השידוך) משלם הצד המפר סכום כסף כפיצוי. התנאים נחתמים בשטר על ידי עדים.

נוהגים לכבד רב בסידור וקריאת התנאים. החלת התנאים נעשית באמצעות קנין סודר, על קיום התנאים ותשלום הפיצוי במקרה של ביטול התנאים, ערבים שני ערבים – מצד החתן ומצד הכלה, בדרך כלל נוהגים שלא לכתוב את הסכומים שעליהם מתחייבים, אלא שני הצדדים נדברים ביניהם קודם האירוסין, ובשטר רק כותבים שמתחייבים "כמדובר".

לפי מנהג יהדות אשכנז, התנאים נערכים עוד בשעת האירוסין כך שמיד עם ההחלטה להשתדך מקיימים את טקס התנאים, לפי מנהג עדות המזרח עורכים את התנאים רק מתחת לחופה בסמוך לקידושין. לפי המנהג לקיים את הטקס בנפרד, נוהגים לעשות סעודה לכבוד התנאים ולדבר בשבח בני הזוג.

הנוסח לשטר התנאים גם הוא תלוי במנהגים. רוב בני אשכנז משתמשים בנוסח "נחלת שבעה", הנפתח במילים: "בסימן טוב ובמזל טוב, יעלה ויצמח כגן רטוב, וה’ הטוב יאמר לדבק טוב, מצא אשה מצא טוב, ויפק רצון מה’ הטוב".

בהמשך בני הזוג מתחייבים ביניהם לחיות באהבה ואחווה בשלום ורעות, כ"כ הורי שני הצדדים מתחייבים להלביש את בניהם במלבושי כבוד, ולתמוך בסכום מסוים בבני הזוג, ולבסוף קובעים מועד אחרון לחתונה.

הנוסח הספרדי הנערך בסמוך לחתונה מקוצר יותר ומכיל רק התחייבות לחיות בשלום.

מערכת האתר

השאירו תגובה