בית חב"ד ברקת שלי

רח’ התאנה ברקת

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

בטחון האוניה תלוי בך

לאור העובדה שהעם היהודי מהווה יישות אחת, גוף אחד, וכל יהודי הוא חבר בה, אף יהודי אינו יכול לטעון שהפעולות שלו ודרך החיים שלו הם משהו פרטי וזה לא העסק של אף אחד, משום שהם כן משפיעים על כל הגוף של העם היהודי, ויש להם קשר ישיר לביטחון של ארץ ישראל ולעם היהודי אשר חי שם • הרבי כותב

ב"ה י"ט תמוז, תש"מ
ברוקלין, נ.י.

מרת…
ברונקס, נ.י.
ברכה ושלום:

קיבלתי את מכתבך מיום ה-27 ביוני.

אני מקווה שאין צורך להסביר לך באריכות שנתינת תמיכה לארץ ישראל יכולה לעטות צורות שונות, ובייחוד משום שהיא אכן זקוקה לתמיכה בתחומים שונים. ולפעמים ניתן להציע מהתפוצות עזרה גדולה יותר מאשר על-ידי שחיים שם. הדוגמאות לצורה זו של עזרה הנן רבות וגלויות מדי שיימנו כאן.

הרשי לי להזכיר רק דוגמה אחת ביחס לנושא הנידון במכתבך. אחד הצרכים הכי חיוניים הוא לחזק את הביטחון של ארץ-ישראל, ובעניין זה התורה נותנת הוראות ברורות. למעשה, פרשה שלמה בתורה מוקדשת לזה, והיא פרשת בחוקותי, שם התורה אומרת, "אם בחוקותי תלכו, ואת מצוותי תשמרו, ועשיתם אותם… ונתתי שלום בארץ… ואין מחריד… ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם… והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם…". ומאחר שהתורה שניתנה מאת אלוקים היא תורת אמת ותורת חיים, היא המדריך האלוקי האמיתי לכל יהודי, ולכל העם היהודי.

עתה, לאור העובדה שהעם היהודי מהווה יישות אחת, גוף אחד, וכל יהודי הוא חבר בה, אף יהודי אינו יכול לטעון שהפעולות שלו ודרך החיים שלו הם משהו פרטי וזה לא העסק של אף אחד, משום שהם כן משפיעים על כל הגוף של העם היהודי, ויש להם קשר ישיר לביטחון של ארץ ישראל ולעם היהודי אשר חי שם.

אציין הקבלה מפורסמת: אדם שעורך הפלגה באוניה בוודאי איננו יכול לטעון שמאחר שיש לו את התא הפרטי שלו, הוא יכול לעשות שם מה שהוא רוצה והוא מוכן לשאת בתוצאות, משום שהביטחון של כל האוניה וכל אשר בה תלוי בביטחון ובהתנהגות המתאימה של כל נוסע פרטי.

ממה שנאמר למעלה נובע שאם לפעמים ההתנהגות היהודית ההולמת של יהודי על-פי התורה כפי שהוזכר למעלה כרוכה בקשיים מסויימים, ואפילו אם הקשיים אינם דמיוניים או מוגזמים, אלא אמיתיים, צריך רק לחשוב על כך שהמצב והגורל של כל העם היהודי קשור באופן כה הדוק לחייו האישיים של כל יהודי; ואז שום מאמץ לא יהיה מדי גדול כדי להתגבר על שום קושי.

בוודאי אין צורך להרחיב עוד על הנ"ל, ואפילו מה שנכתב היה מיותר אלמלא הבורות האיומה או ההתעלמות מן הבעיות האמיתיות שמשפיעות על העם היהודי בכל מקום. עד כמה הדבר חשוב ביותר שכל יהודי יעשה את המרב שלו ושלה להפיץ ולחזק יהדות, תורה ומצוות, במידה המלאה ביותר של הכוחות וההזדמנויות שלו.

עתה, כשאנו עומדים בתקופת שלושת השבועות, ומציינים את חורבן בית-המקדש וירושלים, זה במיוחד דבר בעתו להתבונן בשורות הנ"ל, במטרה לתקן את הגורם לחורבן שהוא – כפי שאנו אומרים בתפילות – "מפני חטאינו גלינו מארצנו". רק על-ידי תיקון חטאים אלה של הזנחת תפקידנו אנו יכולים לזרז את התגשמות ההבטחה האלוקית על הגאולה האמיתית של עמנו על-ידי משיח צדקנו, שאז ייהפכו ימי אבלות וצער אלה לימי שמחה ומועדים.

בברכה,

[חתימת יד קודשו של הרבי]

מערכת האתר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

השאירו תגובה