בית חב"ד ברקת שלי

רח’ התאנה ברקת

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

אילן, אילן, במה אברכך?

הסיפור אולי ידוע, המשל מפורסם, אך בברכה זו כולנו רוצים להתברך...

מספר התלמוד:

כאשר רבי יצחק ביקש להיפרד מחברו, רבי נחמן. ביקש לברכו, וכך ברכו:

'אמשול לך משל, 
למה הדבר דומה – 
לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועיף וצמא, 
ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצלו נאה, ואמת המים עוברת תחתיו. 
אכל מפירותיו, ושתה ממימיו, וישב בצילו. 

וכשביקש לילך, אמר: 

אילן אילן, במה אברכך? 

אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין – הרי פירותיך מתוקין, 
שיהא צילך נאה – הרי צילך נאה, שתהא אמת המים עוברת תחתיך – הרי אמת המים עוברת תחתיך. 
אלא: יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך. 

אף אתה, במה אברכך? 
אם בתורה – הרי תורה, 
אם בעושר – הרי עושר, 
אם בבנים – הרי בנים. 

אלא: יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך כמותך'…

מערכת האתר

השאירו תגובה