בית חב"ד ברקת שלי

רח’ התאנה ברקת

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

בתי הרפואה

..אין דעתי נוחה מה שה'עולם' קוראים לבתי אישפוז כאלה "בתי חולים" רחמנא ליצלן, שהרי תכלית בתים אלה היא לרפא אותם רפואה שלימה על ידי רופאים שהם שליחי "רופא כל בשר ומפליא לעשות"..
מכתבו [נתקבל] . . ואתחיל בתודה בעד הקורת רוח מהודעתו שנציגי אנשי חב"ד ביקרוהו כשהיה לא עלינו בבית הרופאים [-בית הרפואה]
והדיוק בזה [-בלשון 'בית הרופאים'] הוא, משום שאין דעתי נוחה מה שה'עולם' קוראים לבתי אישפוז כאלה "בתי חולים" רחמנא ליצלן, שהרי תכלית בתים אלה היא לרפא אותם רפואה שלימה על ידי רופאים שהם שליחי "רופא כל בשר ומפליא לעשות" זה הקדוש ברוך הוא.
לכתבו אודות הוספה בפעולות אנשי חב"ד בנוגע לבתי רפואה וכיוצא בזה – בודאי ידוע גם למר שהאנשים האלה עושים במסירות נפש, ולפעמים רבות מבלי התחשב עם טילטולי הגוף, ואפילו בשבת ויום טוב וכו', הרי רבה המעמסה גם בפעולות אשר כבר לקחו על עצמם והדרישה רבה ממה שבכוחם לספק, למרום רצונם הטוב ופעולותיהם.
בכל זאת, כיון שהכל בהשגחה פרטית והעיר מר על נקודות נוספות, כדאי שיבוא בדברים עם עסקני אנ"ש בסביבתו הקרובה ובעירו, וביחד יבררו האפשרויות לכלול גם הנקודות האמורות, וביחד עם זה לברר האם אין זה [-התחומים האלו] נכנס בפעולות הרב המקומי, כוונתי הרב המשגיח בבית הרפואה וכיוצא בזה.
…בברכה לבריאות בגשם וברוח לבשורות טובות.
מקור: אגרות קודש חלק ל"ג ע' ק-קא • מוגש ע"י מכון 'אור החסידות' •  העתקת המכתב באישור מהוצאת ספרים קה"ת

מערכת האתר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

השאירו תגובה